ISIDORUS
Gość Niedzielny: Co dalej z Pocztą Polską? Drukuj
sobota, 14 czerwca 2008, 22:30
Dodał: (Admin)
Strajk na Poczcie Polskiej jest tylko przejawem dogorywania państwowego molocha. Firma potrzebuje prawdziwego właściciela, a nie centralnego zarządzania

Strajk pocztowców miał sparaliżować działalność instytucji. Jednak w czwartym dniu protestu, według oficjalnych danych, przekazanych nam przez Michała Dziewulskiego z Biura Prasowego PP, strajkowało już tylko 117 placówek, na 8,5 tys. działających. I ponad 4 tys. pracowników na 100 tys. zatrudnionych w PP oraz 3 sortownie (na 14). Dane związkowców mówią o większej liczbie strajkujących osób. Aktualnym punktem sporu jest obiecana podwyżka: większość związków zawodowych zgodziła się na 400 zł brutto od 1 sierpnia. „Solidarność” i kilka mniejszych związków chce 537 zł z wyrównaniem od stycznia br. Wprawdzie paraliżu całkowitego nie było, ale zamieszanie i zaniepokojenie klientów w wielu miastach, owszem. I milionowe straty instytucji, która ciągle posiada monopol na większość usług pocztowych. Chociaż M. Dziewulski zastrzega: – Nawet nie policzyliśmy, ile było opóźnień, to jest nie do ogarnięcia. Kłopoty Poczty Polskiej to kolejna okazja, żeby zastanowić się, czy moloch ma szansę przetrwać. Zwłaszcza wte-dy, gdy – zgodnie z unijną dyrektywą – rynek usług pocztowych zostanie zliberalizowany. Dla dobra klienta. Koszty partyjniactwa Strajk odsłonił kolejny raz słabość centralnego sterowania tego typu instytucją. Dyrektorzy z nadania partyjnego nie są w stanie przeprowadzić reform firmy, która już traci udziały np. w rynku przesyłek kurierskich, a za kilka lat całkiem otwarcie stanie do walki o klienta. Zrozumiały jest protest pracowników niższego szczebla i listonoszy. Uważają oni, że nie odczuwają wystarczającej poprawy swoich dochodów, chociaż nowe od kilku lat zobowiązania PP (m.in. roznoszenie ulotek reklamowych) wymuszają też większą liczbę godzin pracy. Ale nie można spodziewać się zasadniczej poprawy płacowej, ani polepszenia jakości usług, kiedy administracja zarządzająca rozrasta się do absurdalnych rozmiarów. Mówi o tym raport Najwyższej Izby Kontroli z 2006 r. (jest dostępny na stronach Biura Informacji Publicznej). Wyniki kontroli mówią same za siebie: „W badanym okresie głębokich zmian organizacyjnych odwołano ze stanowisk kierowniczych 451 osób, a w ich miejsce zatrudniono 790 pracowników na nowych stanowiskach kierowniczych”. W takiej sytuacji zrozumiałe jest, że pieniądze pożera administracja, zwiększona o blisko 75 proc.! Raport NIK stwierdził wprost: spowodowało to obniżenie skuteczności nadzoru i pogorszenie jakości usług. Ale, co ciekawe, nie wpłynęło na znaczne obniżenie dochodów PP. I to jest jednak bardziej smutne niż ciekawe. Wynika to bowiem z utrzymywania przez Pocztę Polską ciągłego monopolu na większości obszarów rynku pocztowego. – Nie ma realnej konkurencji, bo jest państwowa ochrona monopolu – twierdzi Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.

autor: Jacek Dziedzina

Gość Niedzielny
Gość Niedzielny
okładka najnowszego numeru

Więcej w nowym wydaniu ”Gościa Niedzielnego

ZBIERAJ Z NAMI ZNACZKI POCZTOWE NA MISJE