ISIDORUS
Szczecin: Zmarł Abp Zygmunt Kamiński Drukuj
sobota, 1 maja 2010, 12:00
Dodał: (Admin)
W sobotę, 1 maja, o godz. 6.45, zmarł Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Kamiński, Metropolita Szczecińsko-Kamieński w latach 1999 - 2009, doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.
Abp Zygmunt Kamiński
Abp Zygmunt Kamiński
źródło: www.szczecin.kuria.pl
Uroczystości pogrzebowe Śp. Ks. Abpa Zygmunta Kamińskiego odbędą się w piątek, dnia 7 maja 2010 r., według następującego porządku: I Stacja – Kościół Seminaryjny (Szczecin, ul. Papieża Pawła VI nr 2). - godz. 7.00 – Jutrznia z udziałem duchowieństwa, sióstr zakonnych i alumnów. - godz. 10.00 – Msza Święta żałobna pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego. Po Mszy Świętej przeniesienie Ciała do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. II Stacja – Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie - godz. 12.00 – wprowadzenie Ciała do Katedry. – Liturgia Godzin – Modlitwa Południowa. – Czuwanie modlitewne. - godz. 13.00 – uroczysta Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem J.Em. Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Seniora. Po Mszy Świętej nastąpi Obrzęd Ostatniego Pożegnania i złożenie Ciała w Krypcie Biskupów Szczecińsko-Kamieńskich. Arcybiskup Zygmunt Kamiński urodził się 20 lutego 1933 r. we Wzgórzu-Bełżycach na Lubelszczyźnie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, 22 grudnia 1956 r. został wyświęcony na kapłana przez bp. Piotra Kałwę. Był wikariuszem: w Piaskach (1957-1959), w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie (1961-1963) i parafii św. Teresy w Lublinie (1963-1966). W latach 1959-1961 studiował ponadto na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, gdzie w 1971 r. uzyskał doktorat. Od 1966 r. pracował w Kurii Diecezjalnej Lubelskiej jako notariusz, referent ds. duszpasterstwa młodzieży i wizytator nauczania katechetycznego. Od 1975 r. był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Lublinie 28 października 1975 r. papież Paweł VI mianował go biskupem tytularnym Midica i biskupem pomocniczym lubelskim. Sakrę biskupią przyjął 30 listopada 1975 r. z rąk bp. Bolesława Pylaka. W latach 1975-1984 pełnił ponadto funkcję wikariusza generalnego, dziekana Kapituły Katedralnej Lubelskiej, wykładowcy prawa kanonicznego w seminarium lubelskim i na Wydziale Teologicznym KUL. Jako biskup w latach 1976-1984 był także proboszczem parafii katedralnej w Lublinie. 10 stycznia 1984 r. został mianowany koadiutorem biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego, a 4 lutego 1988 r. został biskupem płockim. 1 maja 1999 r. decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II przeniesiony z diecezji płockiej na stolicę metropolitalną Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Uroczysty ingres do katedry, poprzedzony kanonicznym objęciem Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, odbył 23 maja 1999 r. W Konferencji Episkopatu Polski był: - przewodniczącym strony Kościelnej w zespole legislacyjnym przygotowującym ustawę normującą stosunki Państwo - Kościół, - członkiem Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu, - członkiem Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu Polski, - członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej, - przewodniczącym Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski. W dniu 21 lutego 2009 r., Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął rezygnację Arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego z funkcji Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego i na Jego następce mianował Biskupa Andrzeja Dzięgę, dotychczasowego biskupa Diecezji Sandomierskiej. Na wniosek Wydziału Prawa i Administracji, Senat Uniwersytetu Szczecińskiego, na uroczystym posiedzeniu w dniu 24 października 2009 r., przyznał Arcybiskupowi Zygmuntowi Kamińskiemu tytuł doktora honoris causa W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazywali na wielkie zasługi Arcybiskupa Kamińskiego, jako członka Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu oraz przewodniczącego strony Kościelnej w zespole legislacyjnym przygotowującym ustawę normującą stosunki Państwo – Kościół w wypracowaniu nowoczesnych regulacji prawnych dotyczących Kościoła w demokratycznym państwie. Wielką osobistą zasługą Arcybiskupa Kamińskiego jest powstanie Wydziału Teologicznego w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego. O zgodę i zatwierdzenie Wydziału w Stolicy Apostolskiej Arcybiskup Kamiński osobiście zabiegał u Jana Pawła II. Abp Kamiński lubił czytać utwory Mickiewicza, ks. Twardowskiego, literaturę prawniczą i społeczną. Chętnie ogląda transmisje z meczów piłki nożnej, siatkówki i zawodów lekkoatletycznych.

źródło: www.szczecin.kuria.pl